About us

NANOVISION është një kompani tregtare e materialeve kimike novatore që kanë të bëjnë me bojërat, industritë plastike si dhe me prodhimin e materialeve të tjera të ndryshme. Historia jonë e përtej detit daton që nga fillimi i viteve ’90 pavarësisht se 21 vjet më parë aktiviteti ynë u zhvendos në Greqi.

Që nga ajo kohë ne jemi prezentë në shërbim të klientëve tanë duke shpërndarë lëndë të para dhe duke i mbështetur ata për të gjitha nevojat e tyre në lidhje me materialet tona. Që nga fillimi i aktivitetit tonë tregtar e në vazhdim, ne kemi bashkëpunuar me sukses me departamentin e kompanisë së famshme botërore 3M – Advanced Materials (Materiale të Avancuara)

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)