About us

NANOVISION është një kompani tregtare e materialeve kimike novatore që kanë të bëjnë me bojërat, industritë plastike si dhe me prodhimin e materialeve të tjera të ndryshme. Historia jonë e përtej detit daton që nga fillimi i viteve ’90 pavarësisht se 19 vjet më parë aktiviteti ynë u zhvendos në Greqi.

Që nga ajo kohë ne jemi prezentë në shërbim të klientëve tanë duke shpërndarë lëndë të para dhe duke i mbështetur ata për të gjitha nevojat e tyre në lidhje me materialet tona. Që nga fillimi i aktivitetit tonë tregtar e në vazhdim, ne kemi bashkëpunuar me sukses me departamentin e kompanisë së famshme botërore 3M – Advanced Materials (Materiale të Avancuara)

  Your Information  Request Information
  Product SamplesTechnical DataQuote

   Your Information   Request Information
   Product SamplesTechnical DataQuote