Products
FLUOROPOLIMERET 3M -

Fluoropolimeret 3M Dyneon janë një familje e elastomereve të fluorinuara, Fluoroplastikës, PTFE dhe komponimeve me performancë të lartë të përdorura në një shumëllojshmëri të gjerë industrish me qëllim për të përmirësuar performancën dhe produktivitetin, dhe për të zgjeruar lirinë e projektimit.  .

FLLUSKAT 3M PREJ QELQI -

Flluskat 3M prej qelqi  janë mikrosfera të zbrazëta prej qelqi të cilat përbëjnë një alternative ndaj mbushësve dhe aditivëve konvencionale si silikati, karbonati i kalciumit, talku, balta, etj., të cilat përdoren në shumë aplikime. Këto grimca me dendësi të ulët përdoren në një gamë të gjerë të industrive për të zvogëluar peshën e një pjese të një strukture, për të zvogëluar kostot dhe për të përmirësuar cilësinë e produktit.

Request a Sample

Let us show you how we can support your manufacturing needs. Test a sample of one of our many chemical solutions.
Click here

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)