ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ TiO2

Το Διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2) είναι ένα υλικό που έχει πολλές χρήσεις. Μέχρι στιγμής θεωρείται εξαιρετική επιλογή ως χρωστική ουσία, καθώς είναι χημικώς ανθεκτική και μη τοξική. Είναι η περισσότερο κοινή λευκή χρωστική ουσία στα χρώματα μετά την απαγόρευση χρήσης οξειδίου του μολύβδου πριν από μερικά χρόνια. Χρησιμοποιείται επίσης ως χρωστική ουσία σε μελάνια εκτύπωσης, πλαστικά, καλλυντικά, σαπούνι, οδοντόκρεμες και τρόφιμα.

Αν και το Διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2) είναι αρκετά άφθονο, συχνά συναντάται σε χαμηλές συγκεντρώσεις σε μεταλλεύματα. Για να είναι χρήσιμο για εξόρυξη, πρέπει να βρεθεί σε καθαρότερη μορφή και υψηλότερη συγκέντρωση. Η παραγωγή καθαρού Διοξειδίου του Τιτανίου (TiO2) περιλαμβάνει διάφορα στάδια και απαιτεί χημικά αντιδραστήρια και ενέργεια.

Το Διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2) διατίθεται συνήθως σε δύο διαφορετικές κοινές φάσεις: Ρουτίλιο και Ανατάση. Και οι δύο μορφές μπορούν να προέλθουν από δύο διαφορετικές διαδικασίες της θειικής και της χλωριούχου μεθόδου με την τελευταία να είναι διαθέσιμη μόνο για τη φάση Ανατάση, αλλά θεωρείται νεώτερης τεχνολογίας και πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Το Διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2) είναι μια φωτεινή λευκή ουσία που χρησιμοποιείται κυρίως ως λευκή χρωστική σε πολλά κοινά προϊόντα. Έχει επίσης μια σειρά από λιγότερο γνωστές ιδιότητες που την καθιστούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό συστατικό στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πηγή: Ένωση κατασκευαστών διοξειδίου του τιτανίου (TDMA)

To Διοξείδιο του Τιτανίου (TiO2) είναι ένα δημοφιλές συστατικό που εμφανίζεται σε εκατοντάδες προϊόντα που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε καθημερινά. Προσφέρει εξαιρετικά λευκό χρώμα, ικανότητα διασκορπισμού φωτός, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σημαντικά οφέλη στην οικονομία μας και στη συνολική ποιότητα ζωής.

Πηγή: Ένωση κατασκευαστών διοξειδίου του τιτανίου (TDMA)

Ζητήστε Δείγμα

Let us show you how we can support your manufacturing needs. Test a sample of one of our many chemical solutions.
Click here

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)