ΚΟΙΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ

Οι κοίλες κεραμικές σφαίρες είναι κοίλες μικροσφαίρες που περιέχουν άζωτο και διοξείδιο του άνθρακα με αρνητική πίεση στο εσωτερικό. Είναι υλικά χαμηλής πυκνότητας και ελαφρού βάρους, προσφέροντας υψηλή αντοχή στην συμπίεση, υψηλό σημείο τήξης, υψηλή ηλεκτρική αντίσταση, χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας και θερμικής συστολής, υψηλή αντίσταση στην τριβή και πολλά άλλα. Θα μπορούσαν να έχουν βασικό ρόλο σε πολλαπλές εφαρμογές και να δημιουργήσουν σημαντικό οικονομικό όφελος για διάφορες μήτρες.

  • Χαμηλή πυκνότητα
  • Ελεύθερη ροή
  • Σφαιρικό σχήμα
  • Υψηλή αντοχή σύνθλιψης
  • Υψηλότερες θερμικές ιδιότητες
  • Αδρανή

Πετρελαιοπηγές (κατά την εξόρυξη πετρελαίου), τσιμεντοκονίες, θερμομονωτικά χρώματα και επιχρίσματα.

Ζητήστε Δείγμα

Let us show you how we can support your manufacturing needs. Test a sample of one of our many chemical solutions.
Click here

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)