3Μ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Τα φθοριούχα πολυμερή 3M Dyneon είναι μια οικογένεια υψηλής επίδοσης φθοριωμένων ελαστομερών, φθοροπλαστικών, PTFE υλικών και ενώσεων που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών για τη βελτίωση της απόδοσης και της παραγωγικότητας αλλά και του προϊοντικού σχεδιασμού.

Υποστηρίζουν τα τελικά προϊόντα για αντοχή στη θερμοκρασία, στις καιρικές συνθήκες και επιπλέον αντοχή ακόμη και σε επιθετικά χημικά περιβάλλοντα όπως εκείνα που απαντώνται στη χάραξη ημιαγωγών, στις πολυμερικές μεμβράνες, στη φαρμακευτική βιομηχανία, στην κατασκευή κτιρίων ή στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου.

 

Πρόσθετα επεξεργασίας πολυμερών

Τα πρόσθετα επεξεργασίας πολυμερών 3M χρησιμοποιούνται στα τελικά προϊόντα για καλύτερη ποιότητα επιφάνειας, λιγότερα απόβλητα, αυξημένη παραγωγικότητα και ομαλότερη επεξεργασία κατά την κατασκευή εξωθημένων πλαστικών προϊόντων. Μόνο μια μικρή ποσότητα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των κοινών προβλημάτων όπως η συσσώρευση και η κάκωση του τήγματος.

Φθοροελαστομερή

Τα ανθεκτικά στη θερμοκρασία και στα χημικά Φθοροελαστομερή υλικά της 3Μ, συμπεριλαμβανομένων των βαθμίδων υψηλής καθαρότητας, χρησιμοποιούνται για εφαρμογές κρίσιμης σφράγισης και συγκράτησης. Επίσης χρησιμοποιούνται ως επεξεργασμένα πρόσθετα για τη βελτίωση της ροής της μήτρας, του χρόνου απελευθέρωσης του προϊόντος και πολλών άλλων.

Φθοροθερμοπλαστικά

Είναι μια ευρεία σειρά θερμοπλαστικών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που έχουν βελτιστοποιηθεί για χαμηλή θερμοκρασιακή επεξεργασιμότητα, αντοχή στη φλόγα, ηλεκτρική μόνωση, ευκαμψία, οπτικές ιδιότητες, μηχανική αντοχή και πολλά άλλα.

PTFE (Πολυτετραφθοροαιθυλένιο)

Πρόκειται για ένα πολύπλευρο, υψηλής απόδοσης υλικό με χαμηλή τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα και εξαιρετική θερμική και χημική αντίσταση. Το 3Μ PTFE διατίθεται σε ένα ευρύ φάσμα τυποποιημένων και προσαρμοσμένων βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων TFM υλικών υψηλής καθαρότητας.

Πρόσθετα επεξεργασίας πολυμερών

Τα πρόσθετα επεξεργασίας πολυμερών 3M χρησιμοποιούνται στα τελικά προϊόντα για καλύτερη ποιότητα επιφάνειας, λιγότερα απόβλητα, αυξημένη παραγωγικότητα και ομαλότερη επεξεργασία κατά την κατασκευή εξωθημένων πλαστικών προϊόντων. Μόνο μια μικρή ποσότητα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των κοινών προβλημάτων όπως η συσσώρευση και η κάκωση του τήγματος.

Φθοροελαστομερή

Τα ανθεκτικά στη θερμοκρασία και στα χημικά Φθοροελαστομερή υλικά της 3Μ, συμπεριλαμβανομένων βαθμίδων υψηλής καθαρότητας, χρησιμοποιούνται για εφαρμογές κρίσιμης σφράγισης και συγκράτησης. Επεξεργασμένα πρόσθετα για τη βελτίωση της ροής της μήτρας και ακόμα περισσότερο του χρόνου απελευθέρωσης του προϊόντος.

Φθοροθερμοπλαστικά

Μια ευρεία σειρά θερμοπλαστικών, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που έχουν βελτιστοποιηθεί για χαμηλή θερμοκρασιακή επεξεργασιμότητα, αντοχή στη φλόγα, ηλεκτρική μόνωση, ευκαμψία, οπτικές ιδιότητες, μηχανική αντοχή και πολλά άλλα.

PTFE (Πολυτετραφθοροαιθυλένιο)

Πρόκειται για ένα πολύπλευρο, υψηλής απόδοσης υλικό με χαμηλή τριβή, υψηλή ανθεκτικότητα και εξαιρετική θερμική και χημική αντίσταση. Το 3Μ PTFE διατίθεται σε ένα ευρύ φάσμα τυποποιημένων και προσαρμοσμένων βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών TFM υψηλής καθαρότητας.

Ζητήστε Δείγμα

Let us show you how we can support your manufacturing needs. Test a sample of one of our many chemical solutions.
Click here

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)