Προϊόντα ανά αγορά ή βιομηχανικό κλάδο

Τα υλικά μας απευθύνονται σε μια μεγάλη ποικιλία αγορών και βιομηχανιών. Πολλά από αυτά μάλιστα είναι κατάλληλα για περισσότερες από μία χρήσεις και εφαρμογές.

Για την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η NANOVISION προτείνει να επιλέξετε την προϊοντική κατηγορία που επιθυμείτε ώστε να οδηγηθείτε στην κατάλληλη αγορά ή βιομηχανική εφαρμογή που εξυπηρετεί την ανάγκη σας. Για κάθε προϊοντική κατηγορία αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας κωδικοί προϊόντων και ποικιλίες χαρακτηριστικών.

Η NANOVISION μπορεί να σας υποστηρίξει τεχνικά παρέχοντάς σας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εφαρμογών κατά τη χρήση, έξυπνη αποθήκευση, μεθόδους αποστολής και πολύ ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική.

Ζητήστε Δείγμα

Let us show you how we can support your manufacturing needs. Test a sample of one of our many chemical solutions.
Click here

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)