Προϊόντα
3M ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ -

Τα γυάλινα σφαιρίδια 3M είναι κοίλες γυάλινες μικροσφαίρες, εναλλακτικές άλλων πρόσθετων

Ζητήστε Δείγμα

Let us show you how we can support your manufacturing needs. Test a sample of one of our many chemical solutions.
Click here

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)