Προϊόντα
3M ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ -

Τα γυάλινα σφαιρίδια 3M είναι κοίλες γυάλινες μικροσφαίρες, εναλλακτικές άλλων πρόσθετων

Ζητήστε Δείγμα

Let us show you how we can support your manufacturing needs. Test a sample of one of our many chemical solutions.
Click here