Products
3M ФЛУОРОПОЛИМЕРИ -

3M Dyneon Флуорополимери е семейство с висока производителност на флуорирани еластомери, флуоропласти, ПТФЕ и съединения, използвани в широк спектър от индустрии, за да се подобри ефективността и производителността и да се разшири свободата на проектиране.

3M СТЪКЛЕНИ МЕХУРЧЕТА -

3M стъклените мехурчета са проектирани кухи стъклени микросфери, които са алтернативи на конвенционалните пълнители и добавки като силициев диоксид, калциев карбонат, талк, глина и т.н., за много специални приложения. Тези частици с ниска плътност се използват в широк спектър от индустрии за намаляване на частичното тегло, по-ниски разходи и подобряване на свойствата на продукта.

Request a Sample

Let us show you how we can support your manufacturing needs. Test a sample of one of our many chemical solutions.
Click here

 

Do not miss to register!

(please click the link):

https://forms.gle/LB94BSNZ19MXuaXk6

(Soon after registration the link and program will be sent)